Tyttbo Forsfiske

Tyttbo Forsfiske är ett natureldorado i Dalälven 4 mil nedströms Avesta, 2 mil norr om Möklinta kyrkby. Tyttbo Forsfiske ligger i Färnebofjärdens Nationalpark och erbjuder dig fantastiska möjligheter till spännande fisken efter öring, gös, gädda, abborre, med flera arter. Kontakt, karta och fiskekort m.m. se länk nedan. Klicka på Tyttbo Forsfiske loggotypen.

Tyttbo

tyttbo_logoS