Ro

Här kan du ro i både Hällsjön och Storjön. I Hällsjön finns det två båtar för uthyrning. Kontaktperson är ordförande i Hällsjön´s Fiskevårdsförening, Bo Forslund i Norrvad, tel 0224-821 14.

roddbatS storsjn_roS