Mostaberg

Mostaberg är Möklinta näst högsta topp, med ett utsiktstorn där man tidigare kunnat se 7 kyrktorn.

Klapperstensfältet

Under inlandsisens avsmältning låg vattenytan högre än idag eftersom skandinavien blivit nerpressat av de väldiga ismassorna och ännu inte hunnit återta sitt normala läge. Vågor och bränningar formade strandlinjer som idag känns igen i klapperstensfält och strandterasser på varierande höjd över strandlinjen. Mosta bergets topp började framträda för ca 9000 år sedan, då det fina materialet spolades bort. Stenarna nöttes, rullades mot varandra och formades runda genom vågrörelsen. Den övre delen av klapperstenfältet markerar Västmanlands norra gräns för Anculyssjön.

Ancylussjön

När ismassorna försvann från Sydsverige, höjde sig landet samtidigt som förbindelsen med världshavet skars av. Det blev en sötvattensjö, Ancylussjön. Uppkallad efter en snäcka som förekommer i lager från den tiden.

IMGP0403