Kanotleder

Kanotleder Årängsån – Näs – Tyttbo

Kanotleden längs Dalälven följer älvens sträckning från Näs kraftstation till Stadarna där man kan fortsätta ut över Färnebofjärden och vidare ut till havet vid Älvkarleby. Delen genom Södra By bjuder på paddling mellan de 7 små öar som utgör Bysjöns naturreservat. Det är lätt att hitta sin egen badvik eller rastplats här.
Efter Leknäsforsen når man Österviken som omges av en levande jordbruksbygd med flera små byar. Efter Hovnäs Färja går Dalälven in i en vildare del med de tre forsar som utgör Tyttbo forsfiske och som är en del i Färnebofjärdens nationalpark.
Kanotuthyrning finns på Falkuddens camping.

falkudden

campingfalkudden.se/sv/aktiviteter/kanotleder


Länk till kanotledskarta i Dalälven