Gammelgården

Hembygdsgården eller Gammelgården består av en samling äldre hus, som flyttats från olika platser i socknen. Dessutom finns en utomhusscen byggd 1985 samt en toalettbyggnad uppförd år 2000.

På Gammelgården har det sedan år 1990 arrangerats en ”Möklintavecka” med bl.a. uppträdande, marknad samt uppvisande av Gammelgårdens hus och gammalt hantverk.

gammelgarden

www.moklintagammelgard.se/