Fiska i Hällsjön

Här kan du fiska abborre, gädda, gös, braxen och sutare. Det är ett året runt-fiske.
Fiskekort krävs för fiske både från land och på sjön. Nätfiske är förbjudet i Hällsjön. 

Fiskekort finns att köpa hos ordförande i Hällsjön´s Fiskevårdsområdesförening, Bo Forslund vid Hede bastu (0224-82114), hos kassören i Hällsjön´s Fiskevårdsområdesförening, hos Fernströms i Sala, och Turistbyrån i Sala. 

Föreningen har även en båt som går att hyra dagtid.

Hällsjön´s Fiskevårdsområdesförening har i 2 års tid inplanterat gös. 

Föreningen har gjort flera risvasar i sjön som ska skydda fiskyngeln och vara bra yngelplatser för fiskarna.

hllsjn