Cykla

Cykla på både grus och asfalt med ringa trafik. Här cyklar du med naturen vid din sida från små stigar till sverigeleden på asfalt. Du når Dalarnas län inom 15 kilometers avstånd och Uppsala län inom 10 kilometer. 

Ta cykeln till Dalarnas län och färjan tillbaka till Västmanlands län och sedan kan du cykla vidare till Uppsala län som knyter dig tillbaka till oss i Möklinta.

cykla