Cykla Sverigeleden

Sverige är omväxlande och vackert. Den svenska naturen, skogarna, sjöar och älvar, kust och hav, fjäll och slättlandskap, ger en stor variation. Längs Sverigeleden får du uppleva allt detta.

Sverigeleden går huvudsakligen genom öppna kulturbygder. Överallt ser du lämningar från den svenska historien. Slott och borgar i Götaland och Mälarlandskapen, kanalmiljöer i mellan-Sverige, gånggrifter i Västergötland, vackra runstenar från vikingatiden, väl underhållna församlingskyrkor överallt, industriminnen, gamla fiskelägen etc.
Den orörda naturen anses vara vårt lands största tillgång. Allra längst i norr – tundralandskap, mäktiga älvdalar, ståtliga fjäll, strövvänliga skogar och fäbodvallar. I söder – betade hagmarker, lövängar, vackra slättlandskap, åsar och rika jordbruksbygder.

Sverigeleden går i huvudsak genom bebodda trakter. Det är lätt att finna mat för dagen och tak över huvudet nattetid. Under högsäsong bör du boka dina logiställen i förväg. Leden är väl skyltad och har många av landets stora sevärdheter alldeles inpå.

cykelledskylt

Svenska Cykelsällskapet