Bada

Hällsjön har en attraktiv badplats, med hopptorn och omklädningsrum. Inom en radie av 30 km finner du ett flertal vackra badplatser. Såsom stränder och kalkbrott.